Osemsmerovka #16018 - Poňatie vyučovania, ktoré má svoje ...

Poňatie vyučovania, ktoré má svoje teoretické východiská a zdôvodnenie, svoj systém, v praxi sa realizuje v obsahovej a procesuálnej stránke. ...(tajnička)

OBECENSTVONPÁVK
NÓLIADEMBUNDAEŤ
ATOATOLGNIRNDJS
DRAVÝVODOVÁHAEO
VOKKATSKÍNABPLN
ÁPRVVCTÍSLHAOAR
HŠÁAIOUNÔIKADGA
ACKJRRŽŽETŽSBZF
VNECHTKUIGVOUÓE
AOLEROABPEABLAC
TPAKNERATSÁIDVE
SOBČANMLCRAZOIB
ONOŽÍKOEPILÓGTE
PALIČKATŇTANIER
IAAKLAPÁZMAMUTŽ
http://osemsmerovky.relaxweb.sk