Osemsmerovka #15959 - Regióny Ázie

Regióny Ázie ...(tajnička)

KDČAKYTAZRSF
ÚVÁLEDÔKAZIE
SENBADVČGŽRN
OREUĽKEAIEÉO
KEŽMDIŽVLLNM
TTLOENŇOÍEAÉ
IEOKNOETHZCN
LVPCKSSAROAÍ
ESTAÓÁERUNRŽ
TYAMRLJPDÁFI
AAŠOLAGUKZIN
SIEPREPRAVCA
http://osemsmerovky.relaxweb.sk