Osemsmerovka #15942 - Keď človek skladá rubikovu kocku a skladá ...

Keď človek skladá rubikovu kocku a skladá svetlá musia mu najskôr... ...(tajnička)

ZRAPS
VÚIIE
ŤZIRŤ
PALÁC
APATE
http://osemsmerovky.relaxweb.sk