Osemsmerovka #1592 - Je to čierne a točí sa to. Čo je to?

Je to čierne a točí sa to. Čo je to? ...(tajnička)

ČJOBVOKŤSONDARZEB
LEJNANINALSCKÁTRV
DEŠTRUKCIAITŠEBJI
EAGREGÁTKNPŽITIEM
PKATEDRAVÍÁČIDEDU
AMLKFOÁINÓNAKOIĽČ
RAAOASPAKARDBZRAE
ANNMZKOMIKLLAEEŇN
DŽTÁUALRUŽÁJVĽPBI
AEÉZĽČÉČOTNÍVNEEE
JLREATIBKÉZPÝCKČK
KSIROTAAROIŠZHÍEO
ATALESOKRUHPDURIŠ
HVFĽAŠAKJEIOOMFLE
OOKRŽIAČKAŇRBÁUVI
LATSUPAKNŽLTAČKAR
ÚĽEPEČZOSTAVARKOO
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk