Osemsmerovka #15911 - Ak chces urobit z cloveka vola

Ak chces urobit z cloveka vola ...(tajnička)

PRIEKUPNÍKVOAOK
LTÁRIPONKAOKLKÍ
ÍDPAČRHAOHJŽEPN
ŠJEMAEĽNRASÔRAL
KOŇŇJDAUANKLKCO
ABAOAODKLEOŠAIH
KEŽLZKUOICÍŠMNU
NZEBABSTINENTRJ
EINAVOPAMFOÚPEO
LTKJSVZIRRHROTR
OAAUNÉEVAOOAKST
VAZÁRFNSKŇKZUES
OKNFCPERLAŠČTSÝ
DAEMANCIPÁCIAOV
BITLUPATAKRUVBČ
http://osemsmerovky.relaxweb.sk