Osemsmerovka #15741 - Albert Einstein povedal: Keď

Albert Einstein povedal: Keď ...(tajnička)

VDOBROVOĽNÍKZYM
RRIEOBRUBNÍKÁVČ
EŽELTÁNIRGAVŠAS
MITVÚOĽUAČKVKKD
ITSTBVPHKÍNČOTÚ
GEUNIŤOAČEIELAO
RĽSTRSLTÚÁDLÁIC
AKŽUTODÁRKRÁKME
NAVESNEROJARGAN
TASAIČCDHASVEPE
IKMMDOÁYEZAINEP
AZRIALKHÁDOCEAO
KÁŠNHOOPRARORKT
YTŤCŽPAHARTSÁNU
KOTAISEDIVAOLTA
, 4 ! ! !
http://osemsmerovky.relaxweb.sk