Osemsmerovka #15736 - Verim v Boha

Verim v Boha ...(tajnička)

ZAJACINVOKREPŠĎ
PRILBAACHLAPČAE
MASARKHTEOLESIŽ
AĽAKORFREVRNNSI
LENČBOÓNÉKOAEIV
ITIÁOBLVÍŽNDVMO
AATPTAILEEAAVTT
RVKZATONMETNRRY
OOAMIKVACIVNAPP
TRBIÁANÍEFOKKMO
ÁTÁJMZÍAKČYTIOK
GETAYOKSIRHINSŽ
IŠHVEZDÁREŇMAOE
LYKČAVOĽPETOPBJ
AVEČERAZÁRUBŇAU
http://osemsmerovky.relaxweb.sk