Osemsmerovka #15657 - A. Einstein

A. Einstein ...(tajnička)

NLÁŠUAPEPPPVLAAČAOAŽ
AKNEČÚĽKRZOEÝDZAKCKP
JAZEROÚAÁADPNŠKSJERD
KÁBUDLCVOBKAALIGÁTOR
SLNAUHAŇVULMENČVBETÁ
KOLKŽŽECBRAIHIÁOKLKT
AOSPIKLBIKDOKZNČYAEN
KVKENTNGRČIOAZZEIARA
ČTILAKCELERÁCIABRKOJ
ISBÁRÁIPDAČOŇEMAKÚTČ
MNONNŽOHVĽDTHIMÚAAKI
AERUAKOÍVIAOANDEMŇES
MČESURRIEŤHDHNIVNYLO
ÁEATAPHYBURTOĽÓVITFN
RPAVOKDOPZÁSOBAZÝÄEO
HZTESPODKYTODZODEVRK
CENATSERTNŠMOTORESTJ
DBKÍNDOHCBOOKTAŤEIDA
ŽEPÁPLIFORPVKÍRKUCYL
ANÍBAKKÍNŽOBZEBUBONV
, ,
http://osemsmerovky.relaxweb.sk