Osemsmerovka #15524 - Dve šálky horúcej čokolády denne udržiavajú ...

Dve šálky horúcej čokolády denne udržiavajú mozog v dobrej kondícii a chránia ho pred postupnou stratou pamäti vo vyššom veku. ...(tajnička)

ZHFUJAVICA
DCVJAZDAČC
VAGÓNÁRKII
VPKIABBLPN
LÁKTVARÍUE
ÁZÁPUTAPLČ
ČLIEVANECA
IVOMODKOCL
KORÁBNÁSHT
ÚZÁVODRŤKA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk