Osemsmerovka #15523 - Dve šálky horúcej čokolády denne udržiavajú ...

Dve šálky horúcej čokolády denne udržiavajú mozog v dobrej kondícii a chránia ho pred postupnou stratou pamäti vo vyššom veku. ...(tajnička)

ZSPRIEVODSENIOR
DROZÁNŇREZBÁRKA
ALAEBESEDAAZÍRK
KARIÉRAIZÁTNAFD
RMLNSGRNRÁJĽAVU
ÚPAAÁIDETEKTÍVR
GIRVPAMRDALKÁNH
IČOOEEUOFONEILH
FKKPŇSRPUTSÝVOC
ĽAĽACATSIRGABVY
ATUMČTNARODOZED
ŠNČAKČEIVSMÔHCÝ
AIKRÁHCUSBÚŤRJV
KFAKČÍNDARÚNŠAA
POĽNOHOSPODÁRVZ
http://osemsmerovky.relaxweb.sk