Osemsmerovka #15502 - Druhí ovplyvnia vašu náladu len vtedy, ...

Druhí ovplyvnia vašu náladu len vtedy, ... ...(tajnička)

OLOVRANTFK
RÁDEBEAAÓĎ
IROBÁTKKLM
TOSDKŠNČIO
ĽOTŠIPÁIOP
VTAŠMORNVO
ÍEVVONTJNR
NCNOKGSAÍA
KKÍLÍITTKD
OOKESALÁMA
!
http://osemsmerovky.relaxweb.sk