Osemsmerovka #15484 - vysvedčenie

vysvedčenie ...(tajnička)

KBOBORTEMV
ÍRNAKBALRP
NÁÁTŔNIEAR
BNSOYSCBHO
OITĽSENZOR
SČEAPEEVLO
ÁKNTŽEDDDK
ZAKRÉSIŽER
ČKARTAVERN
IDROBČEKPE
http://osemsmerovky.relaxweb.sk