Osemsmerovka #15483 - žalúzie

žalúzie ...(tajnička)

AKZDÔHCSŽA
LOSUDKYŇAN
AŠUMELECÁA
DEKÚSMEVRF
ARANŽÉRKAM
RTBŠÁHSZLŇ
OSÍUÚIUÁZE
PÍNŠAĽDEBŠ
ARKKKEINEU
KPAAŽRAMIR
http://osemsmerovky.relaxweb.sk