Osemsmerovka #15469 - umývadlo

umývadlo ...(tajnička)

AZCUARAIŽM
KURNNPAMÄŤ
IBETIKAPKÝ
NÁTVČRAAOS
IREIVLPŽNE
LKMDELÝÍÍM
KANDIDÁTKA
MHRUDNÍKKF
MISKALKAOO
DOBRODRUHR
http://osemsmerovky.relaxweb.sk