Osemsmerovka #15468 - tlač

tlač ...(tajnička)

MAKČIVCMBZ
AOŠITLNRVD
JLÚNAOEOOE
IDĽČŽZNŠAJ
TIAIAITČKI
EŠNLCIVIZN
ĽACAČAROÁY
KREKTORÁTE
ATAROPOVOD
ŇSDREVÁREŇ
http://osemsmerovky.relaxweb.sk