Osemsmerovka #15415 - Môj brat sa volá *

Môj brat sa volá * ...(tajnička)

BOMÁČKAALE
OAŽYHCÚSOP
BYLINAPMAL
OXKÍDĹŽEŇO
ROFUKIČÁTV
http://osemsmerovky.relaxweb.sk