Osemsmerovka #15414 - Je to ťažké a nič neváži. Čo je to? ♥♡♥♡

Je to ťažké a nič neváži. Čo je to? ♥♡♥♡ ...(tajnička)

ELEKTROMER
KRAVÍNÉRET
HÁCRÓLKLOF
UČITEĽDPAC
AKNÁHRIECH
NDLKAÁRNVO
ÓDOMINOIÁD
LNCJKYZARB
OKAJELÝZPA
KSELBMVESA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk