Osemsmerovka #154 - Kde nie je možnosť

Kde nie je možnosť ...(tajnička)

NAYNINEDORANALB
ÓJBLÚZAČALAMÁDA
REUVBBRUCHÁČIKE
ALJGALOŠAEBÔČIK
BEÓNCTIERKMINVJ
DŇNKIOSKÁŤTALÁR
ANJELIČEKSVUSLD
VNÁHRADAOOEMRSE
SPÓOKGUKTNKAŠKT
PRÍPADIROJRFBJS
DVZBURAAMEOIOUT
AAKČAKÝMŠRSACNV
REMESLOÍMENHIIO
CEJARKRAEVÁNAOI
AGALAPROGRAMNRE
https://osemsmerovky.relaxweb.sk