Osemsmerovka #15364 - Prietoková zakrytá nádrž, umiestnená v zemi ...

Prietoková zakrytá nádrž, umiestnená v zemi, ktorá slúži k odsedimentovaniu splaškov je? ...(tajnička)

HSOLDAVÝMU
ZADÁSAFOIL
EÁVMPAVKKI
TNLÁNERURT
AADORÍRPOX
ZKPAŽICOFE
UOLEČŇAHIT
AKČEIRAÁLN
KSONDAIRMO
KSLUŽOBNÍK
https://osemsmerovky.relaxweb.sk