Osemsmerovka #15363 - Povrch akého potrubného materiálu pokrývame ...

Povrch akého potrubného materiálu pokrývame glazúrou, vďaka čomu je povrch nenasiakavý a odolný? ...(tajnička)

ZDMKADJDMŇ
ÁÁOIOPERAE
MESBSNLOIR
OIROOIŠGCA
KÁSCBŠAAÁI
KAKINNKÍLŠ
ORLAOIÍAEU
NKANSNNKRS
ÍSUOŤKÁZEŇ
KINTERPRET
https://osemsmerovky.relaxweb.sk