Osemsmerovka #15362 - Aký typ potrubného materiálu sa používajú ...

Aký typ potrubného materiálu sa používajú najmä pre svoju odolnosť proti korózii a inkrustácii (zanášaniu)? ...(tajnička)

PRHRUŠKAZK
CEEÁPAVIÁN
EKÍLOTSSSI
PRSAJLLEIŽ
UEVKAOOREK
KÁMALSBPLA
HCUBTAOEKI
ÍIDATRDDAN
NARTRVALKA
KHCEROVTŠM
https://osemsmerovky.relaxweb.sk