Osemsmerovka #15359 - Pre aký typ kanalizačného potrubia platí ...

Pre aký typ kanalizačného potrubia platí najväčší povolený sklon zvodu 40%? ...(tajnička)

LNADÁCIARÓMA
ÍLEŽGZÁSNUBY
SCEPRKROJAMA
TBFRAVOVÁKUR
OIREPKTÝÉFPV
KTIUEÁÍSHÉĽA
RÚZKFDPLRŠEJ
ENÚAROÚUOOTE
VORZUBPCBŽIR
ÁKAČICAHKDČP
ZPOSTAVAATUR
UUBNÁRAMOKIE
https://osemsmerovky.relaxweb.sk