Osemsmerovka #15358 - Aká časť stokovej sústavy sa vyrába ...

Aká časť stokovej sústavy sa vyrába najčastejšie z plastov alebo kameniny o priemere DN 100 až 1425? ...(tajnička)

DKVHBŽALÚDOK
AÁVCAORAOAÁO
TBYÍLNKTSVKL
EOŠNDBSAEIÍI
ZZEEAEOPLVNB
ABTŽCZSOEÁVR
KRRBHBULTŽEÍ
OAEUÝOŠPORTK
INNBNŽKÉVPŠU
DDIOSNARABVT
UŽENYÍDRUHÁK
AAŠÝRKSBRVNO
https://osemsmerovky.relaxweb.sk