Osemsmerovka #15357 - Stokový vzduch nesmie prenikať cez odpadové ...

Stokový vzduch nesmie prenikať cez odpadové potrubie do domu a k tomu nám pomáha? ...(tajnička)

AZŠKLÁŠUAP
KÁUAAPOTOP
JPHCKLAHCĽ
ÁHAHČÓOOES
BOJLERVSAT
ÝUZEITYUÁÁ
TIGERSNVER
ČVARGARÉCD
ŤSONČKNUFY
RHLBOČINAH
https://osemsmerovky.relaxweb.sk