Osemsmerovka #153 - Manželstvo je obdobie v živote,

Manželstvo je obdobie v živote, ...(tajnička)

VDKMKBAKVILSTUPIENOK
RAEÁUUNÁPLASŤAKBÁBĎO
EPŤTKNAKPAMSJRÁMLIFR
CÁŠOUKÓEKPOPLACHRENU
KZÁHRADNÍKORCHESTERN
OKLAIGEŽAAKČÍNDOHCBO
VÍPCCRARYKVISALHEHPV
KSKNATZNHMNARŽOŽČLRÁ
AEATEOANIVODEMPRÁAÁC
LLSLRHMNŠZETAPAINDZI
KMOTRAEAÍČMZRKŤEIVDA
ARSVKRSDKEAUDNZBTONH
SYÁJÁETAGRFÁSÁKÄEDIO
BNALHINLMTHOBPRAVNNT
DLAHAVAÁAŠTUKNÁEKÍYA
VPÁČŤZNNAĽDJAPŠVŇKAB
RMÁUÚUENEKVÝHYBKAŽŽU
TSÚRHCCŠAKVOĎŽÁDENNĽ
ÁAABIAAICÁREMOLGATKK
KÝROTKURTŠNILODENICA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk