Osemsmerovka #15192 - CICERO

CICERO ...(tajnička)

PRVPÝAICKEFNIZEDŽBÁN
OŇERÁKIČOKCČLOVEKTMZ
KBÁERTKHOŠHOTABAKENO
LUENUOMHEÁUIKSBGSSTÓ
EZIÁŽGZRZLLNAHULSÁZL
IONJONIÁAAIVEĽDSJRAE
DKAOVIZBNPGKONÍČEKČŠ
AÍVMKRKEUAÁVOZKAŠDIE
KNOSAABŠKPNYSPÁAAAAN
RVČKÁMNČAICÁMUTNOKTI
ZIUEENARCEOPOMIÉVVOE
ÁŽORŽRKAIRILYFĎIRAČA
KÍDAHOKONÉTŠOBLANANF
IRVMVRVRVSIDISŤÓTNÍA
ČPIIEIEČOAKMÁNZONEKV
ÔESKDPRAKMČKREVETAĽO
BKEAKŽOHORUKSAKMAJOR
OSLVDDEKRÉTIAVOKDOPI
AKČINSEPBVKÍNVOILÓFT
RÁDOPSOHONĽOPERÁCIAÉ
, .
http://osemsmerovky.relaxweb.sk