Osemsmerovka #1518 - Bol raz jeden šlachtic a ten neznášal ...

Bol raz jeden šlachtic a ten neznášal prehry. Pri súťaži na zámku ho porazil bezdomovec a šlachtic ho za to dal zavrieť a takto sa to dialo vždy, ked vyhral niekto iný ako on. Kráľ sa raz ale prezliekol za chudobného poddaného a hlúpeho šlachtica opäť porazil. Tomu preskočilo a hodil kráľovi do tváre tortu. Kráľ ho však nedal zabiť, ani nič podobné, ale zo šlachtica ...(tajnička)

SSMANDĽASASČ
PKÍNVETŠVÁNA
ORHAICKADEIB
LIEAKROVTÁZU
UNRMRIEŽKAÁR
MKŇČEUTAÍRZO
AAALIŇĽPNUNV
JKOLÍSKAŠBAE
IKOŇAKTPAZMR
TŠVEMSÚIČVRD
ELASICAENAAŠ
ĽKOTIPÍRPAFO
http://osemsmerovky.relaxweb.sk