Osemsmerovka #1517 - Bol raz jeden šlachtic a ten neznášal ...

Bol raz jeden šlachtic a ten neznášal prehry. Pri súťaži na zámku ho porazil bezdomovec a šlachtic ho za to dal zavrieť a takto sa to dialo vždy, ked vyhral niekto iný ako on. Kráľ sa raz ale prezliekol za chudobného poddaného a hlúpeho šlachtica opäť porazil. Tomu preskočilo a hodil kráľovi do tváre tortu. Kráľ ho však nedal zabiť, ani nič podobné, ale ...(tajnička)

STZARÚZECA
OPUMPÁRLEA
KSBROMUHSK
ČPÁOKLEITT
ERČFRÉZAAI
TANINŠUBÝV
SČANÍPSAŠI
EKPUTSÁZAT
MACIBARAJA
PELIKÁNŠOM
http://osemsmerovky.relaxweb.sk