Osemsmerovka #15158 - Lesna zver

Lesna zver ...(tajnička)

BOMBATÉRIA
KIOSKBRONZ
REPÚSUDCAU
HATRAKČAKĽ
ALCHODBAVH
KNALEBRKOS
ČSÁDEEOIHN
INŠTINKTCA
ZLÓLNNAAAC
ENOŤZOAMRI
RGVMŠEFUPV
BOSORÁKEÁO
ROTKAFLNPL
RAIMÉDIPEA
NÁSTENKAŽJ
http://osemsmerovky.relaxweb.sk