Osemsmerovka #15153 - Princíp vykurovania spočívajúci v rozdiele ...

Princíp vykurovania spočívajúci v rozdiele tlakov, ktorý spôsobuje rôzna hustota vody v rozvodnom a návratnom potrubí platí pre ...(tajnička)

NSLTNEPOISŤOVŇAP
ÁELAOVDIKOBRAZOD
HKKNPPHELIGÓNKAÁ
RERÍLÁAŠAĽFDVVKV
DRIANKZNYMKEURRE
EKTOŠČÁÓUVČOACAG
LAIÚVIITBEZPEČIE
NAKSÝÚÁRREMZORLT
ÍSAČŠCSAKVTOAVUA
KOKVIPNKNÝALSSČR
PRJAVLIÁÓRVTLÚRI
UKÁŽKABSTINENTOÁ
ODBZANEOAIČVNÝKN
MOBEHÉEORNPSMVOK
NÁBOJTDIAKVALITA
AKRÉŽANAMAZAKÁNY
http://osemsmerovky.relaxweb.sk