Osemsmerovka #1507 - Kto príde každý večer do domu?

Kto príde každý večer do domu? ...(tajnička)

ESTMLODŽIA
XKEAÁRCRTD
PLLCNAHEOÁ
LAEKIDLITG
ÓDSOMOATRI
ZNKMRSPYOR
IÍOÉEŤČRKB
AKPDTŽENÁČ
ŠUMIENKART
AŇJADERPMA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk