Osemsmerovka #14996 - HLADAJ KLUCIK, najdes ho

HLADAJ KLUCIK, najdes ho ...(tajnička)

NANÍMOKRAS
DNDAIRÉTOL
AÉRMSKÍLOŽ
PROTINOŽEC
ÁAELORTSSA
ZDTFNRÁOÚV
BOEAÁOKLLK
RSMKROTVOR
AŤEĽKIZYFM
ŇPEAAKŠÍNM
http://osemsmerovky.relaxweb.sk