Osemsmerovka #149 - nie je dôležité vyhrať, dôležité je

nie je dôležité vyhrať, dôležité je ...(tajnička)

KMADOHÝVGHAŤÝVF
LNÓRAKAMAGNIFSI
IŠUEFAŤKRDOPING
NPZVRZDEDIČOEŠÚ
IILEÁÓPLEŠENIER
KNÍNZKÍNRAFKMOA
AAKIAZOMÓRRÍOKD
ŇCPCTŇOLBAJNDIÁ
UEAAKČÔLAIFVEČL
ZDRAVOTNÍČKAVAE
TUOOAPZOMORTSJM
YĽMHKYŠÁLUGSBOR
ČKOURECIVAHONVA
KAKČONAIVEADDOM
AICÁNIMIRKSIDSŤ
https://osemsmerovky.relaxweb.sk