Osemsmerovka #14808 - mama sa sprchuje so synom a syn sa jej ...

mama sa sprchuje so synom a syn sa jej pýta: ,,Mami čo máš medzi nohami a na hrudníkom". A ona na to: ,,Medzi mám jaskynku a na mám lampášiky ". -,,Tak zasvieť lampášikmi aby tam išiel môj medvedík." Nie synček tam môže ísť ockov (tajnička). ...(tajnička)

VMALOVALHOMIETKALBUM
RAUTOOPRAVOVŇAIJESEŇ
TUMAMUZIKARAVÁNASARP
UNAKĽETAVOČURODGGGHR
ĽOADEIBCNPAĽBAŽRAOLO
NBKRUŇEHAILUSIÁJLRÁT
ÍREŇUŠAKDOBOVYDRAINI
KAIEEGIZÁREZMYBONLOV
OZRMANIČVEIDUBÁKTAIN
TÁÁAILÓFKÍNTÄMAPÉSSÍ
LRKKCHYŽAAADESDERPEK
IUPŽRDÁNHBEPILÁCIAFM
NBIZEULUNFILIÁLKAPOR
AŇČÁNITEVKLADIVOLARB
NADPISŽANIRABMUFRAPI
http://osemsmerovky.relaxweb.sk