Osemsmerovka #14575 - Jan Werich: Kdo víno má a nepije, kdo ...

Jan Werich: Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, ...(tajnička)

ZÁKRUTAŤSONMÓNOTUARA
AKUPROFESORDPPADÁKAC
NORZÁPALŽAŽONOIENFJI
AUIENCUMKKTUZÁSPHÓNN
RZACINJODÍAOMUIÚARIE
BÁTVVTLARLNIBPMTCGČD
OVKCOÓYEKHNIJOANIHKO
VEOHNDMREULOLVRIEÍAL
TRKAÍOPKLAVÍRBAKNRNA
SOÚLKTEONÝKEIŽOLDOPF
NBZAOČSCVTZEHROOAZAV
EÁLNÍŤIÝSEDAČKASTRÓL
ČTOLOATNRHĎUŠUEČGUMT
EEAABRCIZLĽČAHPOÚKHH
PMÚKŽHBOHATIERTLTNOO
ZONNRECELERTSOKULKVN
EÍÍEINAHCÝDMFCČLEEÍO
BKNIVKRAVIČKAHKJRTŤO
ECELULITÍDAJEAKČILAP
NVÚPARAŠUTISTAKURÁZL
, , ě , .
http://osemsmerovky.relaxweb.sk