Osemsmerovka #14416 - Po firme Slovak Parcel Service sa začala ...

Po firme Slovak Parcel Service sa začala šíriť znepokojujúca správa: ...(tajnička)

ŠREITYRBITÚNOKO
MNAROTÁNESCEPRK
RKÚCHZDEFICITST
PÍERRÁRONOHATHÚ
ALAÁASIPÁZLRAAP
RHHVDTLÍŠKAOKRR
AUCLAULSOKDVČME
DMOOSPÍNAČITOON
ARPPCCČADLČOBNI
JOEOÁAKDTOÁPOOK
KVČPRČMENVLMPGN
ATIMÔŠVMAEOÁARU
TERĽLSILÁKKARAT
VNUBYTOVŇAÉÍNMI
OGBVEŠTENIEHVYE
http://osemsmerovky.relaxweb.sk