Osemsmerovka #14036 - To, že je teraz tak teplo nie je dielo ...

To, že je teraz tak teplo nie je dielo globálneho otepľovania, to len Chuckovi Norrisovi.... ...(tajnička)

BNOAŽOAŽLKAZ
OÁBKIIKRBUMP
KJČTTAČEAROA
SOASIJIBLILN
IMNIEONOEODO
ČNIRCPTVTZAV
IÍČOTÁÁAKIRN
VČORANTNATEÍ
CKSEKANIŠAMK
ZAYTAPEECOLS
LNVPROTIKLAD
KDINOSAURUSO
, .
http://osemsmerovky.relaxweb.sk