Osemsmerovka #1383 - Čínske príslovie : Ak poznáš tvár človeka, ...

Čínske príslovie : Ak poznáš tvár človeka, neznamená to, ...(tajnička)

OGNAMZBLONDÍNAAAŽ
AROZÁNÁESTROMCVŇR
PŇKZOILOTKFBDIKĽA
ČČRRRKEZOHOCRNREI
SAEEÁNSLDLTHUMMPŽ
KLSĽHSÍIOAOVŽOCÚO
OSAOUKKDLVRAKSEKP
MIÁLPSŽAAAETAÁLRA
ÁPŠEOIŤKTDPCJPUER
ZOZNAMSRĽIOÚYELZA
ÁHÚUEAOOJERRKIIAZ
PLFTMENŠLHTOÚLTNI
ADASÝVRÁOÁÉATHÍET
DPLIETADLORSZUDCN
AREMAKFAPURISAAHO
RECJAVOREVÁZUDKTR
SKÚTEROTÁREDOMCEF
https://osemsmerovky.relaxweb.sk