Osemsmerovka #13605 - Babka sa zamkne na WC. Policajti ju ...

Babka sa zamkne na WC. Policajti ju naháňajú. Policajt hovorí: tu je VB : ...(tajnička)

ROTÚKEXEBČTA
BPERCENTOOMŽ
DVOJKLIKKIAS
KZBAPOOSSBTA
ARÁPOLAIIKEM
ĽKJRÁMOAVÁIO
UOKDUNTTORSC
BLAFÁKKACETH
IEVROIABAVKV
CDKETUBERZAÁ
JADZRBÁDPEWL
CMUCHOTRÁVKA
:
http://osemsmerovky.relaxweb.sk