Osemsmerovka #13604 - Láska je šťastie. Kto vie milovať, je šťastný:

Láska je šťastie. Kto vie milovať, je šťastný: ...(tajnička)

NEASMÔEŽ
EBKYKŤIT
PAČAKLDÝ
OBEZITAH
HUSLÚPRD
ĽLÚYAKÁO
AAOŽRANJ
DPKUFORA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk