Osemsmerovka #13603 - Boh nás nabáda aby sme boli.......

Boh nás nabáda aby sme boli....... ...(tajnička)

KVPRÁCAYTR
OVRAKITÚRP
RGENERÁLER
ÁKDLTRKUZA
BÍSHREICEH
ONIÁNMLHŇO
RČEČKOPOÍR
HOŇIADULVY
OTAKSODAVI
EÚLARVAKRE
.
http://osemsmerovky.relaxweb.sk