Osemsmerovka #13550 - Dany mal kamaráta čo praxoval na geriatrii ...

Dany mal kamaráta čo praxoval na geriatrii prišli ku jednej pani ku pani Hanákovej a ona im povedala: ...(tajnička)

CHLAPCD
TARHOŇA
IAŽTERR
AZSOMSE
IVŠIMLB
AAKÝSTÁ
EZLATÍK
!
http://osemsmerovky.relaxweb.sk