Osemsmerovka #13449 - Viete prečo humor liečí ? Pretože . . .

Viete prečo humor liečí ? Pretože . . . ...(tajnička)

CIRKUSANTKAN
KEAKCIONÁRFP
RIEKADALTTAR
OKLBAJEINEMU
SLČĽBKTLEIÍK
NTHEOOŠETNLÍ
ÁÝÍNRZITAEIČ
VVORÝNLOPPAO
OMDÁVAIHNLAK
ŠEZRDMČCRHAV
OTPARFUMACNÍ
CTVFAKŠÁNODO
http://osemsmerovky.relaxweb.sk