Osemsmerovka #13443 - Ako sa za cenu jedného poukazu na dovolenku ...

Ako sa za cenu jedného poukazu na dovolenku môže zrekreovať celý kolektív ? ...(tajnička)

POUCEŠEMVKRD
POSUDOKÝAZOR
AJVENŠZAKITE
NABAAOTAJFÚN
ÁZOTRVAČNÍKÁ
ČMHSÚIKNÓTEŽ
IÍÁITCNULJXK
KNČFNAEUPÚER
ÔVKRETILARVA
PEAUCDLÚPLCV
KEŤSOTYBMUKÍ
ATSIDRAILIBN
http://osemsmerovky.relaxweb.sk