Osemsmerovka #13442 - Sedia dvaja indiáni u rieky a odrazu ...

Sedia dvaja indiáni u rieky a odrazu zbadajú dymové signály . " Niečo dôležité ? " pýta sa mladý starého . ...(tajnička)

ČINČILAČRUKZ
RATIALKEČRVC
ELEMARGARÍNN
ŽREKLÁAVÝKOP
IFLTORPÉDOKM
SIPOSAČOLNDA
ÉGOMPFDDSÚER
RUSAAÚEABTDH
KRIEŠJCTRIEU
AÍKUPÓNHLBEĽ
ZNAMIENKOAJA
BACINESÚHLBÁ
http://osemsmerovky.relaxweb.sk