Osemsmerovka #1339 - Ako sa volal slovenský futbalista, ktorý sa ...

Ako sa volal slovenský futbalista, ktorý sa preslávil doma aj v zahraničí ? Napovieme, že v roku 1993 sa stal najlepším futbalistom Slovenska. Kto je to ? ...(tajnička)

AELEKTRÓNDRUŽSTVOPSP
KDISKUSIANINALBUBNOA
IMEDÚZAEŽTŤVSŤAHÁKKŠ
NKÚPEĽŇAHESLORTBÁROA
IHOKEJBELRODCCOZÁSKL
LKÍNZILEIBNBHJHTVNOÁ
KALRABKČKKČCAZEEUDRT
UĽETITCRAOEAÁRTBEAAE
CUKOREIPAPVVKLONBKVČ
EOOOÉALÁUZOEETIMSMÍO
VNMGTNĽKDJSNPCÁAEERP
IEINKTRUHLICASMLVTPZ
RCNAAHCLBEITIŽÍHBREO
ÚHCMBHEINADÁBSFRMOLR
ZTAKCEŽONITORPAKPOSÝ
https://osemsmerovky.relaxweb.sk