Osemsmerovka #13313 - Je to raz v minúte, dvakrát to má i ...

Je to raz v minúte, dvakrát to má i matematik, ale ani raz v roku. Čo je to? ...(tajnička)

PAOPERAÍTL
SKPULRUMNE
ETUDEŠCCAI
FYZIKPHARD
SHDNTIÁTOA
ÚCRGRRDODT
ČÁOUIÁZBOE
EZRNKLAOZV
TGOMAAČRES
ČIŽMANEMDO
http://osemsmerovky.relaxweb.sk