Osemsmerovka #13290 - Mami prosím, môžem sa pozerať na televízor?

Mami prosím, môžem sa pozerať na televízor? ...(tajnička)

BUFETÁRNOKIFARGAĽKAF
HYGIENAÁKOTAILDONKÚS
ALPNRĎEVOPDOUČOVANIE
KEREPBABIČKAKNHKIMOK
RTEDRDLAŽBAMHÍČEŠAFO
ÔEGOEAKRÁKPEŠRNČKAKD
KCLSTRPILOTTFNEDUTRP
OIETNÉKNOSARBRÁNALÁO
TEJAICNARELOTHAIEĽTR
AVKTNDAENMUIZÁNMYGEÚ
IAAOZCCFÁÁCANILYBTRČ
ČGKKIKIAMALSVAKČEDAA
AÓDDÍXVPOKCEROFNARFN
ZNAČKAASRŽNOŠNOZÁLBI
ÁHIAŤRSTNEKÚAKŠOSBGE
HBLŠUPÁRÍBŽÍATINUMOK
RNHLDORUČOVATEĽRAJZJ
AŇEŠURKHKLČIAPOČKAOH
DTRAILAMAOAKAKČAKÝMŠ
AOPZÁHRADKÁRIŠANREVC
!
http://osemsmerovky.relaxweb.sk