Osemsmerovka #13204 - Sedí pani na kláte v tmavom, čiernom kabáte.

Sedí pani na kláte v tmavom, čiernom kabáte. ...(tajnička)

NAUTOALARM
ODISKOTÉKA
CSTUDIENKA
ZÁSTUPRASA
HANBAVITET
http://osemsmerovky.relaxweb.sk