Osemsmerovka #13202 - Sedí pani na kláte v tmavom, čiernom kabáte.

Sedí pani na kláte v tmavom, čiernom kabáte. ...(tajnička)

KAMPAŇHAJČ
AKSOMRETNI
AVTEVÝKAZP
BIORYTMUSU
ODROBČEKCL
http://osemsmerovky.relaxweb.sk